Staff(各部門責任者)

Yosuke Shimazaki
Yosuke Shimazaki(取締役)
総務
Ryo Shirai
Ryo Shirai(課長)
管理
Hiroki Teraoka
Hiroki Teraoka(課長)
再生エネルギー事業部